Zpracování osobních údajů

1. Objednávkou zboží u květinářství MarMarDeko udělujete tímto oprávnění Martině Markové, fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem v obci Olomouc, evidované u Magistrátu města Olomouce, IČO: 02930986 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=CS

 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-              jméno a příjmení, název společnosti, adresa, e-mail, telefonní číslo, IČO, DIČ

-              další informace uvedené v objednávce nutné ke zpracování konkrétní objednávky

Jsou to údaje, které zákazník sám poskytne prostřednictvím formuláře na webových stránkách, v SMS zprávě, telefonicky či osobně na prodejně.

2. Údaje je nutné zpracovat za účelem splnění objednávky  -  zakázky a jejího fakturování. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu, než bude objednávka – zakázka předána kompletně zákazníkovi. Po té budou veškeré informace nad rámec zákonných povinností, které byly zákazníkem sděleny prodejci, skartovány. Uloženy zůstanou pouze informace nutné ze zákona (fakturační údaje), které budou archivovány po zákonnou dobu v uzamykatelných skříňkách. Nejdéle pak po dobu 3 let pro účely účetnictví.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas uzavřením objednávky. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například osobně na provozovně nebo zasláním e-mailu či dopisu na kontaktní údaje společnosti: Marková Martina, Hamerská 3, Olomouc – Holice, 779 00, e-mail: marmardeko@seznam.cz  zrušením objednávky.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:  osoby pracující jako brigádníci či zaměstnanci pro Správce.

5. K výše uvedeným fakturačním údajům bude mít přístup: účetní, státní kontrolní orgány.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

-              vzít souhlas kdykoliv zpět

-              požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

-              požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

-              vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

-              požadovat po nás výmaz osobních údajů, které ze zákona nepotřebujeme

-              v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.